Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 104/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 104/BXD-VLXD
V/v tình hình sản xuất vật liệu, lợp đất sét nung.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nung

Những năm qua các doanh nghiêp sản xuất vật liệu xây dựng không ngừng phát triển góp phần tích cực vào việc phát triển của toàn ngành, tạo nhiều việc làm và thu nhật cho người lao động, đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách nhà nước, cung cấp vật liệu đáp ứng cho nhu cầu xây dựng của xã hội thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.Theo số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng bình quân của vật liệu xây trong 5 năm từ 2003- 2007 là 10- 12% năm, số lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2007 đạt 21 tỷ viên gạch quy tiêu chuẩn, ước tính nhu cầu về vật liệu xây năm 2010 là 31-33 tỉ viên và năm 2020 là 41-43 tỉ viên.  Nếu chỉ sử dụng vật liệu nung thì để sản xuất 41-43 tỉ viên gạch tiêu chuẩn cần tiêu tốn 57- 60 triệu m3 đất sét và 5,3-5,6 triệu tấn than, đó sẽ là khó khăn rất lớn về nguồn nguyên liệu đất sét và nhiên liệu than.  

Để nắm bắt được tình hình các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây, lợp sử dụng nguyên liệu đất sét nung trên phạm vi toàn quốc, từ đó nghiên cứu cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong thời gian tói, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây, lợp từ đất sét nung trong đó chú trọng đến nguồn nguyên liệu (đất sét) và nhiên liệu cho sản xuất (theo biểu mẫu kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 phố Lê Đại Hành, Hà nội trước ngày 15/12/2008. Điện thoại: (04) 38217053. fax: (04) 39762153.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

PHIẾU ĐIỀU TRA SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẬT LIỆU  NUNG.

B2 SX

1. Tên đơn vị sản xuất:

2. Đơn vị quản lý trực tiếp.

3. Một số thông tin của đơn vị:

- Giám đốc:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                                Fax:

- Thời gian bắt đầu sản xuất: tháng ….  Năm …..

4. Sản phẩm và công nghệ:

4.1 Sản phẩm 1:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công …      Cơ giới hoá …    Tự động hoá

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Mỏ nguyên liệu được cấp:    có …        không

+ Nếu có được cấp thì trữ lượng:  ……           đã khai thác………   còn lại………

+ Nếu mua thì nơi cung cấp:

- Nguồn nhiên liệu:

+ Loại nhiên liệu.

+ Nguồn cung cấp

4.2 Sản phẩm 2:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công …      Cơ giới hoá …    Tự động hoá …  

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Mỏ nguyên liệu được cấp:

+ Trữ lượng

+ Nếu mua thì nơi cung cấp:

- Nguồn nhiên liệu:

+ Loại nhiên liệu.

+ Nguồn cung cấp

Tên sản phẩm

Kích thước (mm)

Công suất

Sản lượng

Ước tiêu thụ 2008

Giá bán

Ghi chú

2006

2007

DK2008

sản phẩm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

sản phẩm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: sản phẩm 1 là gạch đặc đất sét nung, sản phẩm 2 là ngói đất sét nung,…

5. Những khó khăn và thuận lợi:

5.1 Khó khăn:

 

5.2 Thuận lợi:

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 104/BXD-VLXD ngày 27/11/2008 về việc tình hình sản xuất vật liệu, lợp đất sét nung do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211