Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1029/BXD-HĐXD về việc trả lời Sở Xây dựng Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1029/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1029/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Sở Xây dựng Sơn La.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản số 253/SXD-ĐT ngày 06/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp một số vấn đề quy định trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại tiết a, Khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009: "Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt...".

 Đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì khi lập dự án, chủ đầu tư phải lập tổng mặt bằng xây dựng trình cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại địa phương phê duyệt.

Cơ quan phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định tại mục I, phần V, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng (theo phân cấp của địa phương).

2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 quy định các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, cho nên cơ quan xem xét thiết kế cơ sở không đóng dấu vào bản vẽ thiết kế cơ sở. Sau khi ban hành văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở phải lưu trữ bản vẽ thiết kế cơ sở đã được xem xét. Việc kiểm soát sự phù hợp của bước thiết kế tiếp theo với thiết kế cơ sở đã được xem xét do chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương sẽ kiểm soát ở khâu cấp phép xây dựng và thông qua thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật về thanh tra xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1029/BXD-HĐXD về việc trả lời Sở Xây dựng Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240