Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1028/VPCP-KTN về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2010 và Danh mục công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1028/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1028/VPCP-KTN
V/v Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2010 và Danh mục các công trình do HĐNTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2011.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương,
Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 04/BC-HĐNTNN ngày 29 tháng 01 năm 2011 về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2010 của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và danh mục các công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2011 tại công văn nêu trên.

2. Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng:

- Yêu cầu các chủ đầu tư các công trình xây dựng nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại ở các công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước lưu ý tại báo cáo nêu trên, bảo đảm chất lượng ở các công trình xây dựng;

- Tổ chức đánh giá hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua và đề xuất đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, TP HCM;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, Hóa chất VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1028/VPCP-KTN về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2010 và Danh mục công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44