Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 102/BXD-KHCN trả lời Công văn 154/BC-SXD hướng dẫn xử lý 05 phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 102/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 102/BXD-KHCN
V/v: Trả lời công văn số 154/BC-SXD ngày 10-3-2010.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Bình

Theo “Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Quy chế), căn cứ “Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động của các phòng LAS-XD” số 154/BC-SXD ngày 10/3/2010 của Sở Xây dựng Quảng Bình (kèm theo các biên bản làm việc), Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý 05 phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau.

1. Văn phòng đại diện của Phòng thí nghiệm LAS-XD 441 tại Quảng Bình.

Yêu cầu Công ty TNHH Lai Thành (TP. Huế), đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD 441, có trách nhiệm tổ chức hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 tại Văn phòng đại diện và có văn bản xác nhận của Tổ chức chứng nhận ISO 9001-2008 về hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng đại diện; thực hiện nghiêm túc Điều 23 của Quy chế; báo cáo và cam kết gửi Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Quảng Bình về việc khắc phục các sai sót trên.

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 118

a) Tạm dừng hoạt động của Phòng thí nghiệm LAS-XD 118;

b) Chi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Quảng Bình, đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD 118, có trách nhiệm chấn chỉnh các thiếu sót về ghi chép quá trình lấy mẫu và thí nghiệm theo quy định; về Phó phòng thí nghiệm Nguyễn Thị Ái Trinh ký thay trưởng phòng khi chưa có Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm. Sau khi có báo cáo và cam kết của Chi Cục gửi Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Quảng Bình về việc khắc phục các thiếu sót trên, Phòng thí nghiệm LAS-XD được phép hoạt động trở lại.

3. Chi nhánh Phòng thí nghiệm LAS-XD 653 tại Quảng Bình

Yêu cầu Công ty Cổ phần KHKT Phượng Thiên (TP. Đà Nẵng), đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD 653 và Chi nhánh tại Quảng Bình, có trách nhiệm chấn chỉnh các thiếu sót về ghi chép quá trình lấy mẫu và thí nghiệm theo quy định; thực hiện nghiêm túc Điều 23 của Quy chế; có báo cáo và cam kết gửi Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Quảng Bình về việc khắc phục các thiếu sót nêu trên.

4. Phòng thí nghiệm LAS-XD 593

Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Thăng Long (tỉnh Quảng Bình), cơ quan chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD 593, chỉ đạo Phòng thí nghiệm tổ chức hiệu chuẩn một số thiết bị đã đăng ký, bố trí hợp lý các thiết bị thí nghiệm, thiết lập sổ sách và ghi chép một cách có hệ thống; thực hiện nghiêm túc Điều 23 của Quy chế; Công ty gửi báo cáo và cam kết về Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Quảng Bình về việc khắc phục những thiếu sót trên.

5. Phòng thí nghiệm LAS-XD 164

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh (Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh), đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD 164, chỉ đạo Phòng thí nghiệm thực hiện nghiêm túc Điều 23 của Quy chế.

Về một số kết luận khác trong Báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Bình có liên quan đến chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, chứng chỉ thí nghiệm viên, chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, căn cứ hồ sơ gốc và Quy chế hiện hành, Bộ Xây dựng đã có công văn số 71/BXD-KHCN ngày 23/2/2010 giải thích về vấn đề này.

Trên đây là hướng dẫn xử lý của Bộ Xây dựng về hoạt động của 05 Phòng thí nghiệm LAS-XD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề nghị các đơn vị chủ quản và các phòng thí nghiệm nêu trên thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, đồng thời có báo cáo gửi Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Quảng Bình trước ngày 15/4/2010.

Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Sở Xây dựng Quảng Bình trong việc quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm trên địa bàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản LAS-XD 441, 118, 653, 593, 164;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu VP, Vụ KHCN-MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 102/BXD-KHCN trả lời Công văn 154/BC-SXD hướng dẫn xử lý 05 phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.030
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198