Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1014/BXD-KTXD về việc bù giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh do giá vật liệu xây dựng tăng cao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1014/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1014/BXD–KTXD
V/v: Bù giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh do giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3490/VPCP-KTN ngày 27/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh (viết tắt là chủ đầu tư) tại văn bản số 281/TAFiCO-KHVT ngày 05/4/2008 về việc bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho hợp đồng EPC số TAFiCO/TCDRI-01/2006 ngày 20/03/2006 giữa Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh và Công ty TNHH thiết kế công nghiệp xi măng Thiên Tân của Trung Quốc (viết tắt là nhà thầu), Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung giá hợp đồng như sau:

Không bù giá cho hợp đồng này khi Nhà nước thay đổi chính sách về tiền lương;

Cho phép bù giá một số loại vật liệu xây dựng gồm: xăng, dầu, xi măng, thép, cát, đá, gạch xây, dây cáp điện để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho nhà thầu thực hiện hợp đồng TAFiCO/TCDRI-01/2006 theo các nguyên tắc sau:

Bù giá cho một số loại vật liệu xây dựng thực hiện mua sắm tại Việt Nam;

Thời điểm tính bù giá vật liệu xây dựng: cho các khối lượng thi công xây dựng bị ảnh hưởng tăng (giảm) giá kể từ ngày 01/12/2007 theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Khối lượng vật liệu xây dựng để xác định bù giá: căn cứ vào các tập định mức xây dựng được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc công bố và khối lượng thực tế được nghiệm thu;

Giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở xác định hệ số điều chỉnh: giá trong Thông báo hoặc công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở Tài chính và Sở Xây dựng của tỉnh Tây Ninh;

Bù giá nhiên liệu (nếu có) cho vận chuyển hàng hoá từ cảng Việt Nam đến chân công trình;

Tổng hợp dự toán bù giá vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành.     

Yêu cầu Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh đàm phán với nhà thầu và báo cáo Bộ Xây dựng trước khi thực hiện theo các nguyên tắc trên.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
VP Chính phủ (để b/c);
Lưu: Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1014/BXD-KTXD về việc bù giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh do giá vật liệu xây dựng tăng cao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.012
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145