Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1007/VPCP-KTN điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1007/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1007/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (các công văn: số 97/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 và số 297/UBND-XD ngày 27 tháng 01 năm 2011) về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại các văn bản nêu trên;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lập và phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thẩm định và trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
 các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (20).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1007/VPCP-KTN điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81