Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1000/BXD-KTXD về dự toán chi phí tư vấn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1000/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1000/BXD-KTXD
V/v: Dự toán chi phí tư vấn XD

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông- Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Văn bản số 1288/CV-P.KH ngày 06/5/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông- Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh về dự toán chi phí tư vấn xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Trường hợp trong Điều ước quốc tế mà nước Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định cách xác định chi phí thuê tư vấn khác với Thông tư nêu trên thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó;

Đối với dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ- Bến Nghé, Đôi- Tẻ sử dụng vốn ODA; Quá trình triển khai thực hiện, việc sử dụng dự toán chi phí trong Biên bản thảo luận đã được thẩm định và thống nhất giữa các bên như nội dung Văn bản số 1288/CV-P.KH nêu trên để chủ đầu tư làm cơ sở xác định giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thương thảo, đàm phán với nhà thầu tư vấn nước ngoài và thực hiện các công việc tiếp theo về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với quy định hiện hành.

Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Ban quản lý dự án Đại lộ Đông- Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1000/BXD-KTXD về dự toán chi phí tư vấn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240