Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10/BXD-KHTC về việc đánh giá và tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 12/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/BXD-KHTC
V/v: Đánh giá và tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2008.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: ……………………………………….

Để có căn cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề năm 2009 cho các đơn vị đào tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị triển khai một số nội dung sau:

- Tập hợp các hồ sơ (bản sao) có liên quan đến công tác đào tạo nghề theo nhiệm vụ đặt hàng Bộ giao của năm học 2008 bao gồm những tài liệu sau: hợp đồng đào tạo, bảng kê thanh toán các nội dung đã chi tiêu, thanh lý hợp đồng, danh sách học sinh đào tạo nghề và một số tài liệu khác (nếu có) có liên quan đến công tác đào tạo theo nhiệm vụ đặt hàng;

- Đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2008 khi các đơn vị đào tạo thực hiện theo cơ chế đặt hàng, phân tích những mặt đã đạt được và những mặt hạn chế, những kiến nghị;

- Các ý kiến kiến nghị về cơ chế thực hiện nhiệm vụ đặt hàng: thuận lợi, khó khăn và biện pháp tháo gỡ;

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương lập và gửi báo cáo quyết toán năm 2008 và gửi 01 bộ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu quản lý nêu trên về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 20/02/2009 để Bộ đánh giá phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt hàng đào tạo nghề năm học 2008 và tổng hợp quyết toán kinh phí gửi Bộ Tài chính theo quy định hiện hành; đồng thời làm căn cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề năm 2009./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị BXD đặt hàng đào tạo nghề
- Vụ TCCB
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10/BXD-KHTC về việc đánh giá và tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254