Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5912/VPCP-QHQT về việc đàm phán Hiệp định vay cho dự án "Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng" vay vốn ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5912/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5912/VPCP-QHQT
V/v đàm phán Hiệp định vay cho dự án "Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng" vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp.

 

Xét tờ trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 118/TTr-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2008 về việc đàm phán Hiệp định vay cho Dự án "Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép đàm phán với ADB về Hiệp định vay và các văn bản liên quan khác cho Dự án "Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng" trên cơ sở Quyết định số 3733/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Báo cáo nguyên cứu khả thi dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 năm 2008 tại trụ sở của ADB, Manila, Philipin.

2. Giao các Bộ, cơ quan liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB.

3. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đàm phán với ADB cho dự án. Chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ theo quy định thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Ủy quyền cho ông Lê Minh Hưng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán.

5. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB theo thời gian, địa điểm nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5912/VPCP-QHQT về việc đàm phán Hiệp định vay cho dự án "Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng" vay vốn ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127