Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4036/UB-PC ngày 14/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 4 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Số hiệu: 4036/UB-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4036/UB-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2004

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Để tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời biểu dương các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đôn đốc việc thực hiện 4 Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng, Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tại một số sở - ngành, quận - huyện, phường - xã như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra kết quả 01 năm thực hiện 4 Quyết định; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 4 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố. Cụ thể:

- Đối với các sở - ngành: thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện các quyết định theo lĩnh vực chuyên môn.

- Đối với các quận - huyện, phường - xã: thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện 4 Quyết định trên địa bàn, tập trung kiểm tra theo lĩnh vực nổi cộm tại các địa bàn đó.

2. Thời gian kiểm tra: trong tháng 7/2004.

3. Thành phần tham gia:

Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức thành 4 đoàn kiểm tra với thành phần bao gồm các thành viên Ban chỉ đạo, một số chuyên viên giúp việc và đại  diện một số sở - ngành, quận - huyện có liên quan. Cụ thể:

3.1- Đoàn I: Kiểm tra thực hiện Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang, sinh sống nơi công cộng, gồm:

- Đ/c Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Đoàn.

- Đ/c Hoàng Thị Diễm Trang, Chỉ huy phó Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố;

- Đ/c Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.2- Đoàn II: Kiểm tra thực hiện Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường, gồm:

- Đ/c Hoàng Đức Long, Phó Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng đoàn;

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

3.3- Đoàn III: Kiểm tra thực hiện Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, gồm:

- Đ/c Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng đoàn;

- Đ/c Trương Văn Lắm, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

3.4- Đoàn IV: Kiểm tra thực hiện Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng, gồm:

- Đ/c Lê Quang Trung, Phó Giáo dục Sở Xây dựng, Trưởng đoàn;

- Đ/c Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

4. Các đơn vị được kiểm tra và lịch kiểm tra:

Trừ các đơn vị đã kiểm tra trong tháng 1 năm 2003, đợt kiểm tra này sẽ tổ chức kiểm tra đối với 2 sở và 6 quận - huyện. Lịch kiểm tra như sau:

Số TT

Đơn vị kiểm tra

Ngày kiểm tra

Phân công Đoàn kiểm tra

Mời quận - huyện tham gia, phân công chuyên viên giúp việc

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng 20/7/2004

Đoàn II

Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp

2

Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú và 01 phường thuộc quận Tân Phú

Sáng 21/7/2004

Đoàn III

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

3

Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân và 01 phường thuộc quận Bình Tân

Sáng 22/7/2004

Đoàn IV

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp

4

Uỷ ban nhân dân quận 1 và 01phường thuộc quận 1

Sáng 26/7/2004

Đoàn I

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận 1.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng 27/7/2004

Đoàn I

Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

6

Uỷ ban nhân dân quận 5 và 01 phường thuộc quận 5

Sáng 27/7/2004

Đoàn II

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận 5.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

7

Uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận và 01 phường thuộc quận Phú Nhuận

Sáng 28/7/2004

Đoàn III

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

8

Uỷ ban nhân dân quận 12 và một phường thuộc quận 12

Sáng 29/7/2004

Đoàn IV

- Mời Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận 12.

- Chuyên viên giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên Sở Tư pháp.

- Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ 8 giờ.

- Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra tự túc phương tiện đi lại.

- Lịch kiểm tra thay cho thư mời (Nếu có thay đổi lịch, đồng chí Trưởng đoàn thông báo trước 3 ngày).

- Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị sẵn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện 4 Quyết định theo yêu cầu tại Công văn số 1526/STP-VB ngày 05 tháng 5 năm 2004 của Sở Tư pháp.

- Việc kiểm tra phường - xã nào do Uỷ ban nhân dân quận - huyện chỉ định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4036/UB-PC ngày 14/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 4 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210