Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 991/LĐTBXH-BHXH ngày 2/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 991/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Đỗ Nhật Tân
Ngày ban hành: 02/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 991/LĐTBXH-BHXH
V/v chế độ BHXH theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Da giầy
- Công ty Da giầy Việt Nam

 

Trả lời công văn số 49/CV/TH ngày 10 tháng 3 năm 2004 của Xí nghiệp sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Da giầy hỏi về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xây dựng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tiết d Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP quy định: Người lao động còn thiếu tối đa 5 năm tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động (nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi) và có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội với mức 15% tiền lương tháng trước khi nghỉ việc cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí tử tuất. Trường hợp chưa đủ Điều kiện để đóng tiếp Bảo hiểm xã hội thì được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội và cấp sổ Bảo hiểm xã hội hoặc hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp người lao động của Xí nghiệp có tuổi đời từ 46 đến dưới 50 tuổi đối với nữ, 50 đến dưới 55 tuổi đối với nam và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên, không đủ Điều kiện về tuổi đời để được tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất mà được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sở bảo hiểm xã hội hoặc hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Nếu những người này bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP của Chính phủ. Việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động do người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 991/LĐTBXH-BHXH ngày 2/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70