Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 973/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 10/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 973/VPCP-KGVX
V/v tài trợ tiền nhuận bút cho các tác giả, cộng tác viên của Bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội  

Xét đề nghị của Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (CTCS) tại công văn số 910/CV-CTCS ngày 20 tháng 01 năm 2010 về việc xin hỗ trợ kinh phí cho các tác giả Bộ tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Hà Nội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, trực tiếp làm việc với Nhà xuất bản để bàn biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ Nhà xuất bản giải quyết tiền nhuận bút cho các tác giả, cộng tác viên cho kịp ăn Tết Nguyên đán Canh Dần; báo cáo kết quả lên Phó Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Trung tâm CTCS, số 28, ngách 102, ngõ 850, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 973/VPCP-KGVX ngày 10/02/2010 về tài trợ tiền nhuận bút cho các tác giả, cộng tác viên của Bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.188

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14