Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 970/LĐTBXH-TL ngày 02/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong DNNN

Số hiệu: 970/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 02/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 970/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương trong DNNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Da Giầy

Trả lời công văn số 45/ CV-TH của Công ty Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Da Giầy về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc xếp lương đối với những người tốt nghiệp cao đẳng:

Theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền ương mới trong các doanh nghiệp, việc xếp lương phải bảo đảm nguyên tắc: “Làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể”. Thực hiện nguyên tắc này, việc xếp lương đối với những người tốt nghiệp cao đẳng như sau:

- Nếu được tuyển dụng làm công nhân, nhân viên các nghề, công việc trực tiếp hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc của nghề nào th ì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước.

- Nếu được tuyển dụng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ tại doanh nghiệp thì làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào được xếp lương ở ngạch đó (có thể xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước mà mức lương được xếp là mức lương bậc 1 (bậc khởi điểm) của từng ngạch. Nếu tiêu chuẩn của ngạch đó qui định trình độ đào tạo cao hơn (đối với người có trình độ cao đẳng nhưng làm công việc qui định trình độ đào tạo đại học) thì ghi nợ trình độ để người lao động sau đó tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn)

2. Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thủ quĩ:

Theo quy định tại Thông tư số 28/LB-TT ngày 02/12/1993 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp thì chức danh thủ quĩ được vận dụng xếp lương như ngạch văn thư và hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 0,2 đối với thủ quỹ đi thu ngân ở các cửa hàng, mức 0,1 đối với thủ quĩ còn lại. Nhưng khoản phụ cấp này không được dùng để đóng và hưởng bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin trả lời để Công biết và thực hiện./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 970/LĐTBXH-TL ngày 02/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211