Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 845/LĐTBXH-TL ngày 24/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tcty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

Số hiệu: 845/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 845/LĐTBXH-TL
V/v tiêu chuẩn viên chức chuyên  môn nghiệp vụ của Tcty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

                              

                               Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Trả lời công văn số 1793/TCCB-LĐ ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam ban hành tạm thời bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

2. Việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở  Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phải đảm bảo theo đúng quy định tại phần B, Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 04 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

3. Thoả thuận trên được thực hiện từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ký quyết định ban hành. Sau 2 năm thực hiện, đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện để hoàn thiện bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nói trên. Trường hợp Nhà nước có quy định mới đề nghị Tổng Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 845/LĐTBXH-TL ngày 24/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tcty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70