Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8401/VP-VX về góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8401/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8401/VP-VX
Về góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Công an thành phố

Thực hiện đề nghị của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tại Công văn số 5532/C11 (C34) về góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020;

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài chỉ đạo như sau:

Giao Công an thành phố - Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố, chủ trì lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, dự thảo văn bản góp ý trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện trước ngày 16 tháng 11 năm 2009.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đến Công an thành phố - Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố và các đơn vị có liên quan để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an;
- TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Ủy ban MTTQ
Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính; Sở Y tế;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- VP Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội TP;
- VPUB: CVP, PVP/VX, NC;
- Phòng VX, PCNC (kèm tài liệu);
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8401/VP-VX về góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


927
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217