Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 77/BXD-TCCB đôn đốc thực hiện kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 77/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 77/BXD-TCCB
V/v: Đôn đốc thực hiện kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi : Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 15/06/2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1124/BXD-TCCB triển khai thực hiện kế hoạch theo nội dung công văn số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17/4/2009 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ III và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứVIII . Theo Kế hoạch hướng dẫn của Bộ, các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, thời gian trong quý I/2010. Đến nay, đã có một số đơn vị thực hiện. Để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Xây dựng lần thứ III và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, thường trực thi đua, khen thưởng Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền cho Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước của đơn vị và của ngành Xây dựng.

2. Nội dung Hội nghị cần tập trung: Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; Tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị, lập thành tích chào mừng Hội nghị và Đại hội thi đua yêu nước các cấp với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức lao động tự giác hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị và của Ngành các năm tiếp theo.

3. Sau Hội nghị, đơn vị tổng hợp và gửi văn bản báo cáo về Thường trực thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội chậm nhất là ngày 30/5/2010; (email: doduyhien@moc.gov.vn).

Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện; tiến hành Hội nghị đảm bảo yêu cầu của không khí thi đua, phấn khởi, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VP; TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ LÀM ĐIỂM HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
(Kèm theo công văn số 77BXD -TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2010)

1. Tổng Công ty Sông Đà.

2. Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng.

3. Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1.

4. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

5. Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

6. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

7. Trường Cao đẳng Xây dựng miền Tây.

(Các đơn vị được chỉ định làm điểm lên kế hoạch, thời gian và báo cáo Thường trực thi đua, khen thưởng Bộ).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77/BXD-TCCB đôn đốc thực hiện kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13