Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 755/LĐTBXH-BTXH ngày 17/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cứu trợ xã hội

Số hiệu: 755/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 755/LĐTBXH-BTXH
V/v thực hiện chính sách CTXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật nặng và những người gặp rủi ro bất hạnh do thiên tai gây ra, thông qua các chính sách cứu trợ xã hội. Ngày 9/3/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 18/2000/TT.BLĐTBXH ngày 28/7/2000 về hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên.

Theo báo cáo của các địa phương hiện nay cả nước có Khoảng 42% đối tượng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung. Trong đó ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Ninh... hầu hết các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng với mức trợ cấp cao hơn mức quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, ở một số địa phương do khó khăn về kinh tế trong khi đối tượng xã hội cần trợ giúp lại nhiều, nhưng số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng còn ít và mức trợ cấp cho đối tượng hàng tháng thấp so với mức quy định tối thiểu của Nhà nước.

Để thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo Điều kiện cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống có Điều kiện vươn lên hoà nhập với cộng đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các ban ngành có liên quan thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Rà soát thống kê, tổng hợp đối tượng xã hội, trong đó số người cần cứu trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ.

2. Bố trí kinh phí để thực hiện chính sách cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

3. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo trợ xã hội).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các vấn đề nêu trên./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 755/LĐTBXH-BTXH ngày 17/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cứu trợ xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60