Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6722/VPCP-QHQT về việc Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6722/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6722/VPCP-QHQT
V/v Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3177/ĐA-BNG-BC ngày 01 tháng 10 năm 2008) về Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia nêu tại công văn trên của Bộ Ngoại giao.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Đề án tuyên truyền nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN; Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6722/VPCP-QHQT về việc Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.680
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77