Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 66/ATLĐ-CSQP ngày 12/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ phép năm và trả lương ngừng việc

Số hiệu: 66/ATLĐ-CSQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Gia Lượng
Ngày ban hành: 12/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/ATLĐ-CSQP
V/v nghỉ phép năm và trả lương ngừng việc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

                                

                                 Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Trả lời công văn số 5/KCN.ĐN ngày 15 tháng 01 năm 2004 của quý Ban về việc ghi ở trích yếu, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về trả lương ngày nghỉ hàng năm:

Tại Khoản 2, Điều 77 của Bộ luật Lao động quy định: “Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể thanh toán bằng tiền”. Tức là những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa nghỉ hàng năm thì được trả tiền ngày nghỉ.

Việc thanh toán số tiền này căn cứ vào Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Tức là tính bằng tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của Pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày, nhân với số ngày được nghỉ phép theo quy định.

2. Về trả lương ngừng việc:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 38, Khoản 3 Điều 62 của Bộ luật Lao độngKhoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về Hợp đồng lao động thì trường hợp bất khả kháng chỉ bao gồm: Thiên tai; hoả hoạn; dịch hoạ; dịch bệnh, sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động; các trường hợp do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên.

Như vậy, trường hợp trả lương ngừng việc cho người lao động do thiếu đơn hàng, thiếu hạn ngạch xuất khẩu thì phải căn cứ vào Khoản 1 Điều 62 của Bộ Luật lao động.

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để quý Ban biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Gia Lượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 66/ATLĐ-CSQP ngày 12/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ phép năm và trả lương ngừng việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.116.225