Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6006/VPCP-QHQT về việc kết quả tham gia Lễ hội Biển Brest 2008 tại Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6006/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6006/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham gia Lễ hội Biển Brest 2008 tại Pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 114/BC-BCĐ, ngày 06 tháng 8 năm 2008) về kết quả tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2008 tại Pháp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân đã có các đóng góp tích cực vào thành công trong việc tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2008 tại Pháp theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

- Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nghiên cứu và cân nhắc việc tham gia Lễ hội Biển Brest năm 2012.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu lập Đề án tổ chức Lễ hội Hàng hải quốc tế tại Hải Phòng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).14.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6006/VPCP-QHQT về việc kết quả tham gia Lễ hội Biển Brest 2008 tại Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127