Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5801/VPCP-KGVX về việc hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5801/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5801/VPCP-KGVX
V/v hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ VN giai đoạn 2006-2010.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (tờ trình số 95/UBQG ngày 01 tháng 8 năm 2008) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ VN giai đoạn 2006-2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị này tại Hà Nội trong 01 ngày của tháng 11 năm 2008.

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung thiết thực và tổ chức theo tinh thần hiệu quả, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản Vụ TH, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5801/VPCP-KGVX về việc hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.658
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175