Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 531/UBND-VX về mức thu tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 531/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 531/UBND-VX
V/v mức thu tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số: 203/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 23/02/2009 về việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tăng mức thu tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tự nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Chấp thuận cho Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm của tỉnh được thu tiền ăn đối với học viên cai nghiện ma túy tự nguyện là 450.000 (Bốn trăm năm mươi ngàn) đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm của tỉnh tổ chức thực hiện tốt chủ trương trên./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như trên;
- TT GD LĐ TVL tỉnh;
- LĐVP, N, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 531/UBND-VX về mức thu tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155