Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4648/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc trích quỹ tiền lương dự phòng

Số hiệu: 4648/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4648/LĐTBXH-TL
V/v trích quỹ tiền lương dự phòng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2434/TT-LĐTL ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Tổng Công ty Cau su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tình hình thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2003 của Tông Công ty, để bảo đảm ổn định tiền lương cho người lao động trong Tổng Công ty trong những tháng đầu năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng Công ty Cao su Việt Nam được trích quỹ dự phòng tiền lương cho năm 2004 tư quỹ tiền lương thực hiện cao hơn quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá và lợi nhuận tăng thêm năm 2003 tối đa không vượt quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2003. Việc sử dụng quỹ tiền lương dự phòng phải theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện quỹ tiền lương dự phòng.

Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao sư Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện theo đúng thoả thuận trên và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4648/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc trích quỹ tiền lương dự phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45