Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4414/LĐTBXH-TL ngày 10/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt

Số hiệu: 4414/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 10/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4414/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đại

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 3481/BNN-TCCB ngày 29/10/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12792/TC-CP ngày 04/12/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng một số chế độ đối với công nhân, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt (kể cả Ban quản lý công trình nếu có điều kiện tương tự và thực tế làm việc tại công trình):

a) áp dụng thang lương A6, nhóm III - Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại Thông tư số 04/203/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tính đơn giá tiền lương và các khoản phụ cấp lương đối với công nhân,viên chức thi công công trình. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì đơn giá tiền lương và các khoản phụ cấp lương được điều chỉnh theo.

b) áp dụng các khoản phụ cấp:

- Phụ cấp khu vực: 0,4 so với mức lương tối thiểu;

- Phục cấp lưu động: 0,4 so với mức lương tối thiểu;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 0,2 so với mức lương tối thiểu;

- Phụ cấp thu hút: 30% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ;

Các khoản phụ cấp nêu trên được tính theo quy định tại các Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH - BTC - UBDTMN ngày 18/01/2001 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 19/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động; số 16/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

c) áp dụng hệ số không ổn định sản xuất: mức 15& lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Riêng chế độ ăn giữa trưa, căn cứ vào quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thi công thực tế của các công trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận mức ăn giữa ca tính vào tổng dự toán đối với công nhân, viên chức trực tiếp làm việc tại công trình xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt là 5.000 đồng/ người/ ngày/. Chi phí ăn giữa ca là khoản mục chi phí bổ sung nằm trong tổng dự toán công trình.

Trường hợp các công trình nêu trên tiết kiệm được chi phí trong quá trình thi công thì được phép dùng nguồn chi phí tiết kiệm được để tăng mức ăn giữa ca cao hơn mức quy định nêu trên.

2/ Thoả thuận trên được áp dụng từ ngày 01/13/2003 cho đến khi kết thúc công trình.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện gắn với chế độ quy định với khối lượng, chất lượng công việc được hoàn thành, đồng thời gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để theo dõi./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4414/LĐTBXH-TL ngày 10/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng Hồ chứa nước Cửa Đạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45