Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4240/LĐTBXH-TL ngày 27/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp đi biển đối với lao động thuộc ngành dầu khí

Số hiệu: 4240/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 27/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4240/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp đi biển đối với lao động thuộc ngành Dầu khí

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 2756/CV-LĐTL ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công trình DK1 có Điều kiện làm việc, lao động như các công trình trên biển cho các nhà thầu dầu khí nước ngoài, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý để người lao động làm việc tại công trình này được áp dụng chế độ phụ cấp đi biển nhưng không vượt quá mức quy định tại công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào thoả thuận trên, đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4240/LĐTBXH-TL ngày 27/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp đi biển đối với lao động thuộc ngành dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.013
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126