Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4084/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội hiện đại" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4084/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4084/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội hiện đại"

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (công văn số 441/HVCTTCQG-QT ngày 29 tháng 05 năm 2008) về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội hiện đại", Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội hiện đại" với sự tham gia của các nhà khoa học Mác-xít ở Mỹ và ngoài nước Mỹ, thời gian tổ chức hội thảo nêu trên trong tháng 10 năm 2008.

2. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo để đạt kết quả tốt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: KGVX, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4084/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội hiện đại" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66