Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3852/LĐTBXH-LĐVL ngày 28/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác định thời điểm lập danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần

Số hiệu: 3852/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3852/LĐTBXH-LĐVL
V/v xác định thời Điểm lập danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình

Trả lời công văn số 374/LĐTBXH ngày 16/10/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 7 phần I của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, thời điểm cổ phần hoá là thời điểm có quyết định cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của cấp có thẩm quyền. Trong trường hợp của nhà máy Bia - Rượu Quảng Bình, thời điểm cổ phần hoá là thời điểm Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 17/1/2002 cho phép Nhà máy xây dựng phương án cổ phần hoá.

2. Trường hợp người lao động nghỉ hưu (theo Bộ luật Lao động) sau ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định để doanh nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động đó vẫn được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điểm 4 phần I của Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002.

3. Theo quy định tại Điểm 5 của Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu thời gian làm việc ở nước ngoài có hưởng lương từ  nguồn doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mới được coi là thời gian thực tế làm việc cho khu vực nhà nước để tính trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình lưu ý chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3852/LĐTBXH-LĐVL ngày 28/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác định thời điểm lập danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177