Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3813/BLĐTBXH-TL ngày 24/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Số hiệu: 3813/BLĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3813/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 4072/GTVT ngày 15 tháng 9 năm 2003 ủa Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận mức đơn giá tiền lương năm 2003 tại công văn số 2698/GTVT-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải đối với 4 đơn vị: Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam, Cụm cảng hàng không miền Bắc, Cụm cảng hàng không miền Trung, và Cụm cảng hàng không miền Nam thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Đơn giá tiền lương nêu trên tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tại công văn số 1725 TC/TCDN ngày 26 tháng 02 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc thoả thuận kế hoạch tài chính năm 2003 của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích hàng không.

3. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương như sau:

a. Trường hợp doanh thu hoặc Km điều hành bay uy đổi thực hiện cao hơn kế hoạch:

- Doanh thu hoặc Km điều hành bay quy đổi thực hiện đạt dưới 110%  so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc Km điều hành bay quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc Km điều hành bay quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc;

b. Trường hợp do các yếu tố khách quan tác động nên không đạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, làm giảm quỹ tiền lương và thu nhập của người lao động thì Bộ Giao thông Vận tải báo cáo để Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các thoả thuận trên đây.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3813/BLĐTBXH-TL ngày 24/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202