Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3757/LĐTBXH-TL ngày 21/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Số hiệu: 3757/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 21/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3757/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tcty Hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 203

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công Hàng Hải Việt Nam

Trả lời Công văn số 774CV-HĐQT ngày 13/8/2003 và công văn số 105/CV-HĐQT ngày 10/10/2003 về việc ghi tại trích yếu sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 457/TCDN/GTBĐ ngày 15/10/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cụ thể :

a- Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải biển của 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty là: 115 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Doanh thu: 2.400.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 20.500 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b- Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động xếp dỡ cảng biển của 4 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty là: 392 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Doanh thu: 1.066.050 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 81.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt,  đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc:;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3757/LĐTBXH-TL ngày 21/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177