Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3678/LĐTBXH-VP về phối hợp tuyên truyền và đặt Tạp chí, Báo của ngành tới xã, phường năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3678/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3678/LĐTBXH-VP
V/v Phối hợp tuyên truyền và đặt Tạp chí, Báo của ngành tới xã, phường năm 2011

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2010, các cơ quan ngôn luận của Bộ (Tạp chí Lao động và Xã hội, Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em) đã có nhiều cố gắng trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội cũng như nhiều mặt hoạt động khác của ngành, trong đó có nhiều nội dung phục vụ thiết thực cho cán bộ cấp cơ sở như chuyên mục “Hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ xã, phường về công tác lao động – thương binh và xã hội”, “Giải đáp chính sách”, “Giới thiệu văn bản” của Tạp chí Lao động và Xã hội …. Nhờ đó, địa phương, cơ sở cùng toàn dân nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác này. Đạt được những kết quả đó, ngoài nỗ lực của cán bộ, phóng viên Tạp chí và Báo, còn có sự phối hợp chặt chẽ của các Sở và đơn vị thuộc Bộ.

Để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ quan báo chí của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong năm đầu triển khai kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 như: Giải quyết việc làm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp; công tác xuất khẩu lao động; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách người có công; chương trình giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội …, Bộ đề nghị lãnh đạo các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Tạp chí và Báo trong việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền như: Viết tin, bài về các hoạt động của ngành tại địa phương, đơn vị, đóng góp ý kiến xây dựng Tạp chí và Báo; đồng thời đặt mua Tạp chí Lao động và Xã hội, Báo Lao động – Xã hội và Tạp chí Gia đình và Trẻ em năm 2011 cho cấp quận, huyện, thị và xã, phường.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ KHTC
- Tạp chí LĐXH, Báo LĐXH, TC GĐTE
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3678/LĐTBXH-VP về phối hợp tuyên truyền và đặt Tạp chí, Báo của ngành tới xã, phường năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15