Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3657/BNN-KH góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3657/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3657/BNN-KH
V/v góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 7719/BKHGDTN&MT ngày 29/10/2010 về việc góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến như sau:

1. Cấu trúc của bản báo cáo:

Bản báo cáo hiện được chia thành 03 phần chính:

Phần I. Tổ chức thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phần II. Đánh giá kết quả thực hiện 19 lĩnh vực hoạt động ưu tiên của định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phần III. Kiến nghị.

Đây là một bản báo cáo lớn nhằm đánh giá tình hình phát triển trên 03 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của Việt Nam nói chung và các chương trình ưu tiên nói riêng giai đoạn vừa qua theo định hướng phát triển bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004, đồng thời đưa ra những giải pháp lớn nhằm tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo những định hướng bền vững trong giai đoạn tới. Để bản báo cáo rõ ràng hơn và không chồng chéo giữa các nội dung, nên chia bản báo cáo thành 02 phần chính.

Phần I. Đánh giá tình hình thực hiện các định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010.1

Phần II. Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp.2

2. Các nội dung cụ thể:

Đối với việc hoàn thiện hệ thống thể chế, Báo cáo đã đề cập đến việc thành lập các hội đồng phát triển bền vững ở cấp ngành và địa phương theo tinh thần quyết định 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay mới có Bộ Tài nguyên và Môi trường và 26 tỉnh/thành phố thành lập, sau 5 năm Hội đồng này ở các ngành và các địa phương khác chưa được thành lập, như vậy cần phân tích nguyên nhân cụ thể. Bên cạnh đó, đối với các ngành, địa phương đã thành lập Hội đồng thì vai trò của Hội đồng này đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như các chương trình/dự án lớn như thế nào cũng cần được phân tích đánh giá để rút kinh nghiệm.

Đối với những định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới, được đặt trong phần “Kiến nghị”3. Phần này cần phân tích cụ thể theo các ưu tiên chiến lược thuộc 03 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những nội dung công việc mà trong giai đoạn 5 năm qua chưa làm được, thì trong giai đoạn tới cũng cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương.

Để đạt được các mục tiêu của Chiến lược thì những định hướng, giải pháp và giả định đặt ra cần phải được thiết kế như là một kế hoạch hành động cụ thể, dưới dạng khung lôgic để tạo điều kiện cho quá trình giám sát và làm rõ vai trò của các ngành các cấp.

Trên đây là một số ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, hoàn chỉnh bản dự thảo trước khi trình Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

1 Phần I và Phần II của bản báo cáo này có thể gộp lại và các đánh giá nên bám sát vào các nhiệm vụ cụ thể trong phần 5 của Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004. 19 nhiệm vụ ưu tiên đều nằm trong 03 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

2 Hội đồng phát triển bền vững quốc gia, đứng đầu là Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng cũng là các thành viên của Chính phủ. Việc định hướng phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững là trách nhiệm của Chính phủ. Do đó phần kiến nghị nên sửa lại là phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp.

3 Phần này phân tích quá ngắn 7 trang/67 trang (chiếm 10% của toàn bộ báo cáo) và chưa cụ thể.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3657/BNN-KH góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199