Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3588/VPCP-KGVX về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3588/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3588/VPCP-KGVX
V/v Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người.  

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Cúm A(H1N1) và dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người (văn bản số 460/BC-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2009), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 và Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2009, chủ động lập phương án ứng phó khi dịch Cúm A(H1N1) xâm nhập vào Việt Nam.

2. Giao Bộ Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 để phòng, chống dịch Cúm A(H1N1) ở người. Kiên quyết không để thiếu vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, đồng thời tránh việc mua sắm trùng lặp, lãng phí.

b) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện thường xuyên việc bảo dưỡng và đề xuất bổ sung các loại máy móc, thiết bị y tế hiện có để sẵn sàng sử dụng, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch cả trước mắt và lâu dài.

c) Chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu Y sinh học quốc tế tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3588/VPCP-KGVX về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


845
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66