Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3583/LĐTBXH-TL ngày 7/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2002 của Tổng công ty mía đường II

Số hiệu: 3583/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 07/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3583/LĐTBXH-TL
V/v giải quyết quỹ tiền lương thực hiện năm 2002 của Tổng Công ty Mía Đường II

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 2073/BNN- TCCB ngày 08/8/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ghi ở trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9881 TC/TCDN ngày 24/9/2003,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Năm 2002, Tổng công ty Mía Đường II không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, vì vậy theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước thì Tổng công ty phải giảm trừ quỹ tiền lương thực hiện năm 2002 từ 23,019 tỷ đồng xuống 20,553 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lỗ phát sinh năm 2002 của Tổng công ty Mía Đường II chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan như: giá bán đường trên thị trường liên tục giảm, thiết bị sử dụng lâu năm dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành cao, tăng chênh lệch tỷ giá ngoại tệ vay đầu tư phải trả nợ trong năm.

Vì vậy để ổn định đời sống cho người lao động và khuyến khích Tổng công ty phát triển sản xuất, phấn đấu giảm lỗ, tiến tới có lãi, Liên Bộ thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép Tổng công ty Mía Đường II được quyết toán quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương năm 2002 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao tại Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/8/2003./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3583/LĐTBXH-TL ngày 7/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2002 của Tổng công ty mía đường II

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202