Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1333/LĐTBXH-TL ngày 05/05/2003 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động để xây dựng đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp nhf nước

Số hiệu: 1333/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 05/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1333/LĐTBXH-TL
V/v xác định quan hệ giữa TL và NSLĐ để xây dựng đơn giá tiền lương trong DNNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1010/LĐTBXH ngày 10/4/2003 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định  03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ và Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp nhà nước được áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 1,5 hoặc 2 lần mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 290.000 đồng/tháng) để xác định đơn giá tiền lương và trả lương cho người lao động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các Điều kiện sau:

- Phải là doanh nghiệp có lợi nhuận. Lợi nhuận năm sau không thấp hơn so với năm trước  liền kề đã thực hiện;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng Luật định; Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đầy đủ theo đúng quy định;

- Phải đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Khi xem xét Điều kiện về tốc độ tăng tiền lương và tốc độ tăng năng suất lao động, nếu Nhà nước Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì doanh nghiệp được cộng thêm phần chênh lệch tăng thêm của mức lương tối thiểu nhân với hệ số lương, phụ cấp bình quân vào tiền lương bình quân kế hoạch tối đa của doanh nghiệp để xây dựng đơn giá tiền lương năm 2003 được cộng thêm 80.000 đồng ´ hệ số lương, phụ cấp theo qui định tại Mục IV, Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH nói trên.

Đối với các doanh nghiệp, sau khi đã cộng thêm phần tiền lương chênh lệch tăng thêm nói trên mà tốc độ tăng tiền lương vẫn cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động thì phải giảm hệ số Điều chỉnh tăng thêm (theo ngành, vùng) cho đến khi bảo đảm đầy đủ các Điều kiện theo qui định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

 

 

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1333/LĐTBXH-TL ngày 05/05/2003 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động để xây dựng đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp nhf nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status