Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3308/VPCP-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng cấp cao hợp tác kinh tế Việt - Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3308/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3308/VPCP-QHQT
V/v kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng cấp cao hợp tác kinh tế Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2910/BKH-KTĐN, ngày 23 tháng 4 năm 2008) về kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng cấp cao vì sự phá triển hợp tác kinh tế Việt - Pháp (Hội đồng cấp cao), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Hội đồng cấp cao phía Việt Nam:

- Làm việc với các đối tác liên quan của Pháp, vận động Pháp ủng hộ Việt Nam tại EU trong các chính sách của EU đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang EU, đặc biệt vận động Pháp và EU gia hạn GSP cho Việt Nam trong giai đoạn 2009-2011.

- Phối hợp thường xuyên với Hội đồng cấp cao phía Pháp, tăng cường trao đổi, phổ biến thông tin để tăng sự hiểu biết đến các đối tác liên quan phía Pháp, từ các cơ quan Chính phủ đến các doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quan của Việt Nam, các Hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam để nắm bắt nhu cầu hợp tác, hỗ trợ việc xúc tiến đầu tư và thương mại sang Pháp và Châu Âu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm việc với phía Pháp để bổ sung các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng như: giáo dục và đào tạo, kinh tế biển, vệ sinh an toàn thực phẩm và tìm kiếm các hình thức hợp tác phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3308/VPCP-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng cấp cao hợp tác kinh tế Việt - Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69