Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2787/LĐTBXH-TL ngày 14/08/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò XDCB

Số hiệu: 2787/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 14/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2787/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương đối với công dân đào lò XDCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Than Việt Nam

Trả lời công văn số 2033/CV-LĐTL-ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7990 TC/TCDN ngày 4 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo cân đối tiền lương của các loại lao động làm việc trong hầm lò và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đào lò xây dựng cơ bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thảo thuận để Tổng Công ty Than Việt Nam trên cơ sở quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương sản xuất than đã được Liên Bộ thẩm định, xử lý, hỗ trợ đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo nguyên tắc, nếu hoàn thành định mức lao động thì tiền lương không thấp hơn tiền lương của công nhân sản xuất than. Nguồn quỹ tiền lương tăng thêm được xử lý như sau:

- Đối với Công ty xây dựng mỏ được trích từ quỹ tiền lương tập trung của Tổng Công ty;

- Đối với các đơn vị đào lò xây dựng cơ bản thuộc các Công ty sản xuất than được trích từ quỹ tiền lương sản xuất than của Công ty.

2. Đề nghị Tổng Công ty Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương hợp lý đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản, đảm bảo cân đối tiền lương, thu nhập của các loại lao động và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

3. Từ năm 2004 trở đi, đề nghị Tổng Công ty Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của Nhà nước.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2787/LĐTBXH-TL ngày 14/08/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò XDCB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202