Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2709/VPCP-QHQT về việc tiến độ thực hiện các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2709/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2709/VPCP-QHQT
V/v tiến độ thực hiện các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 58/TTr-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có những giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành 02 hành động khởi động của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo 8 (PRSC 8) thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; đồng thời, kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình cho ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, đảm bảo tiến độ đàm phán Chương trình PRSC 8 với Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ vào giữa tháng 5 năm 2009.

2. Yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn thành đúng thời hạn tiến độ các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8 như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 1314/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2009 về công tác xây dựng, thực hiện Chương trình PRSC 8.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo thư của WB đề ngày 15/4/2009);
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2709/VPCP-QHQT về việc tiến độ thực hiện các hành động khởi động của Chương trình PRSC 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


791
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49