Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 268/TĐKT về xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 268/TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 268/TĐKT
Về việc xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các quận, huyện

Thực hiện Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 24/11/2003 Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, từ năm 2004 đến năm 2006, thành phố Đà Nẵng có 3.071 trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân, Huy chương các hạng và Bằng khen.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân trong việc xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến để làm thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi của Nhà nước, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố gửi Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các quận, huyện 01 tập Quyết định khen thưởng và 01 tập danh sách (bản sao) gồm 3.071 trường hợp đã được khen thưởng trong thời gian nói trên.

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị:

1. Kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2006, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các quận, huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận, huyện ký xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ, nhân dân thuộc địa phương mình theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước ký khen thưởng trong các năm 2004 và 2006.

2. Việc xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân không thuộc 3.071 trường hợp và thời gian trên, trước mắt Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố vẫn tiếp tục thực hiện như trước đây.

3. Mỗi quận, huyện gửi cho Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố một đĩa CD để copy danh sách 3.071 trường hợp đã được khen thưởng, nhằm giúp cho quận, huyện lưu trữ cùng tập danh sách nói trên. Việc lưu trữ và sử dụng danh sách khen thưởng phải thực hiện theo chế độ quy định bảo vệ bí mật của Nhà nước.

Nhận được công văn này, đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các quận, huyện có kế hoạch triển khai thực hiện tốt, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố để có hướng xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND TP (Để báo cáo);
- Sở LĐ-TBXH (Để biết);
- Phòng LĐ-TBXH Q/H (Để biết);
- Lưu: TĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 268/TĐKT về xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190