Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2318/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/VPCP-QHQT
V/v: Viện KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế do Viện KAS/Đức tài trợ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện KHXH) tại công văn số 347/KHXH-QT ngày 05 tháng 4 năm 2011 về việc cho phép Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện KHXH tổ chức Hội thảo quốc tế "Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong nhà nước pháp quyền - kinh nghiệm của CHLB Đức", do tổ chức Konrad Adenauer Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức, tài trợ kinh phí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện KHXH tổ chức Hội thảo quốc tế với nội dung, địa điểm và thành phần tham dự như đề nghị tại văn bản nêu trên.

2. Viện KHXH báo cáo các kết quả của Hội thảo cho Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan và thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), Giang. 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2318/VPCP-QHQT ngày 15/04/2011 về Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế do Viện Konrad Adenauer Stiftung/Đức tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.207

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3