Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2111/LĐTBXH-VP ngày 02/07/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng 55 năm ngày thương binh liệt sỹ

Số hiệu: 2111/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 02/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2111/LĐTBXH-VP
V/v: Khen thưởng 55 năm ngày TBLS

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan trung ương các đoàn thể,
- Các Tổng công ty 91.

 

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 1/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 12/2002/CT-TTg, ngày 30/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc Thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, năm 2002 các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương cơ sở đã, đang chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Một số cơ quan, đơn vị đã gửi hồ sơ khen thưởng về Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước hoặc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Để động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trong những năm vừa qua; sau khi trao đổi thống nhất với Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đoàn thể, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Cơ quan) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xét chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu để đề nghị khen thưởng vào dịp kỷ niệm 55 ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2002, như sau:

1. Thủ trưởng các Cơ quan theo thẩm quyền xét tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trực thuộc về thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

2. Hồ sơ của các tập thể, cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen thực hiện theo quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng, các đơn vị gửi về cơ quan chủ quản để tổng hợp và có ý kiến hiệp y bằng văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Đợt này chỉ xét khen một mặt công tác nên không đề nghị tặng Huân chương lao động đối với đơn vị).

Thời gian gửi hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trước ngày 15/7/2002.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Phòng tuyên truyền - thi đua, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, điện thoại: 04 8269 552./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2111/LĐTBXH-VP ngày 02/07/2002 ngày 02/07/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng 55 năm ngày thương binh liệt sỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69