Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2087/LĐTBXH-LĐVL ngày 30/06/2003 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng

Số hiệu: 2087/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 30/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2087/LĐTBXH-LĐVL
V/v Tham gia ý kiến giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 2954/VPCP-ĐMDN đề ngày 13/6/2003 của Văn phòng CHính phủ về việc giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng mà Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1064/XMVN-HĐQT ngày 29/5/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các biện pháp cơ cấu lại được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Để tạo Điều kiện thuận lợi cho Công ty Xi măng Hải phòng thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án cải tạo môi trường Nhà máy xi măng Hải Phòng đồng thời giải quyết số lượng lớn lao động dôi dư (Khoản 1.500 người), Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép công ty Xi măng Hải Phòng được phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư làm 3 lần, mỗi năm 1 lần trong giai đoạn từ năm 2003-2005.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt nam chỉ đạo Công ty Xi măng Hải phòng hàng năm tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lao động theo quy định của Pháp luật về giải quyết chính sách đối với lao động dôi dự do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Trên đâu là ý kiến của Bộ lao động thương binh và xã hội, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tương Chinh tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ THƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2087/LĐTBXH-LĐVL ngày 30/06/2003 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794
DMCA.com Protection Status