Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2032/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đối ngoại năm 2007

Số hiệu: 2032/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2032/VPCP-QHQT
V/v: Phê duyệt Chương trình đối ngoại năm 2007

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số: 1081/BNG-VP ngày 05 tháng 4 năm 2007) về chương trình đối ngoại năm 2007 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt về nguyên tắc Chương trình đối ngoại năm 2007 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Khi triển khai các hoạt động đối ngoại cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành thực hiện việc trình phê theo đúng các quy định hiện hành liên quan.

2. Giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn triển khai, đôn đốc, và tổng hợp các báo cáo định kỳ việc thực hiện chương trình đối ngoại năm 2007 và việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 101-QĐ-/TW, ngày 04/6/2004 của Bộ Chính trị để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN nguyễn Xuân Phúc
Vụ: TH;
- Wesbsite CP;
- Lưu: VT, QHQT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2032/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đối ngoại năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status