Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1964/VPCP-V.I về việc kết quả kiểm tra việc báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1964/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1964 /VPCP-V.I
V/v kết quả kiểm tra việc báo nêu

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét báo cáo số 28/BC-UBND ngày 29/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về kết quả kiểm tra, giải quyết các vụ việc sai phạm trong việc cấp phát tiền cứu trợ cơn bão số 6 tại một số địa phương trong tỉnh nêu trên báo Thanh niên số ra ngày 18/1/1007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng của tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo để xảy ra các sai phạm trong việc cấp phát tiền cứu trợ cơn bão số 6 tại một số địa phương và báo Thanh niên đã nêu, thu hồi toàn bộ số tiền đã chi không đúng quy định; không được để xảy ra những sai phạm tương tự.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: VX, V.IV, TTBC, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I(3). LD17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1964/VPCP-V.I về việc kết quả kiểm tra việc báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.759
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78