Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 195/LĐTBXH-TL ngày 16/01/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp và điều chỉnh tiền lương bình quân năm 2003 NHCSXH

Số hiệu: 195/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 16/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195/LĐTBXH-TL
V/v xếp hạng doanh nghiệp và điều chỉnh tiền lương bình quân năm 2003 NHCSXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trả lời công văn số 1040/CV-HĐQT và 1877/NHCS-TCCB ngày 12/8/2003 và 17/11/2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 432TC/TCNH ngày 13/10/2004 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1455/NHNN-TCCB ngày 19/12/2003,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Trong khi chờ ban hành tiêu chuẩn, Liên Bộ tạm thời thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp cho các Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho đến hết năm 2005 như sau:

- Tạm xếp doanh nghiệp hạng I đối với hai chi nhánh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hoá và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội;

- Tạm xếp doanh nghiệp hạng II đối với Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và các Chi nhánh tỉnh còn lại.

2/ Căn cứ tình hình thực tế của Ngân hàng Chính sách xã hội, tương quan tiền lương, thu nhập so với các Ngân hàng thương mại quốc doanh và để động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội trong những năm đầu hoạt động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến thông báo tiền lương bình quân thực hiện năm 2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội là: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo đúng thoả thuận trên và báo cáo về Liên Bộ để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 195/LĐTBXH-TL ngày 16/01/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp và điều chỉnh tiền lương bình quân năm 2003 NHCSXH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.223.123