Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1879/LĐTBXH-TL ngày 10/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương của Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

Số hiệu: 1879/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1879/LĐTBXH-TL
V/v quy chế trả lương của Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2004

                                        

                                         Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 646/CV-TCTL ngày 2/6/2004 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, căn cứ vào số liệu báo cáo và giải trình của Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Tình hình sản xuất, kinh doanh từ năm 1999 đến năm 2003 của Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam đã đạt các kết quả: vốn sản xuất, kinh doanh tự có, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận trước thuế tăng. Công ty đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 1999; Bộ Giao thông vận tải tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2000, năm 2001; cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, năm 2003.

2/ Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm Công ty xây dựng quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương kế hoạch báo cáo và Tổng công ty đã giao đơn giá tiền lương cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Trên cơ sở đơn giá tiền lương được giao, Công ty đã xác định quỹ tiền lương thực hiện và trả lương cho từng đơn vị, bộ phận và cá nhân người lao động theo quy chế trả lương do Công ty xây dựng.

3/ Quy chế trả lương của Công ty xây dựng theo hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước và thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tính thống nhất trong nội bộ của Công ty (lấy ý kiến đóng góp của các phòng Ban, chi nhánh, các tổ công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn Công ty trước khi ban hành quy chế và phổ biến công khai trong Công ty).

4/ Hàng năm, những người có thu nhập cao trong Công ty đều thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

5/ Trong bản quy chế, Công ty đã xác định độ giãn cách giữa người có thu nhập thấp nhất (người lao động đã qua thời gian thử việc và đã ký hợp đồng lao động) và người có thu nhập cao nhất bảo đảm chống phân phối bình quân triệt để, khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có tài năng, giữ vai trò và đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, hệ số giãn cách giữa người có thu nhập cao nhất và thấp nhất Công ty xác định như hiện nay là chưa phù hợp, nếu điều chỉnh giảm xuống thì những người có thu nhập thấp sẽ có lợi hơn.

Trước thực tế nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Chỉ đạo Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam hoàn chỉnh bản quy chế trả lương, trong đó điều chỉnh lại hệ số giãn cách giữa người có thu nhập thấp nhất và cao nhất để vừa bảo đảm được nguyên tắc chống bình quân vừa chú ý đến những người có thu nhập thấp và bảo đảm tương quan với các Công ty nhà nước khác;

- Thực hiện đúng chức năng của Tổng công ty trong lĩnh vực lao động, tiền lương đã được Nhà nước quy định, có kế hoạch thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, rà soát quy chế phân phối và trả lương của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty để hạn chế những sai sót có tính nghiệp vụ ở các Công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biết và hướng dẫn Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1879/LĐTBXH-TL ngày 10/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương của Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0