Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1804/LĐTBXH-LĐVL ngày 09/06/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hoá

Số hiệu: 1804/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 09/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1804/LĐTBXH-LĐVL
V/v về chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời công văn số 535/CV-TC ngày 05/5/2003 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi hơn là thời  gian thực tế làm việc cho các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo hệ số và theo bảng lương nhà nước quy định). Các trường hợp mà Quý Sở hỏi là những đối tượng hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ không được mua cổ phần ưu đãi. Đối với cán bộ hoặc bộ đội đã về hưu sau đó ký hợp đồng lao động với doanh  nghiệp và đang làm việc tại thời điểm cổ phần hoá theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Điểm 4 Điểm 7 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì chỉ được tính thời gian ký hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đó để mua cổ phần ưu đãi.

2. Tiêu chí xác định là người lao động nghèo trong doanh  nghiệp cổ phần hoá được quy định tại Điểm 5 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH nêu ở phần trên.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn cho doanh nghiệp và giải quyết chính sách đối với người lao động./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1804/LĐTBXH-LĐVL ngày 09/06/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status