Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1755/VPCP-V.I về việc tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào tại Viêng-chăn, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1755/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1755/VPCP-V.I
V/v tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào tại Viêng-chăn, Lào

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 308/KHXH-QT ngày 23/3/2007 về việc tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan cùng với phía bạn Lào tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào với chủ đề "Tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào" tại Viêng-chăn. Thời gian khoảng 02 ngày cuối tháng 6/ 2007. Ta đài thọ cho đoàn Việt Nam các chi phí vé quốc tế đi và về, ăn, ở, tiền nhuận bút, tiền in thành sách bằng tiếng Việt sau Hội thảo theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương (để b/c lãnh đạo);
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1755/VPCP-V.I về việc tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào tại Viêng-chăn, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41