Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1491/VPCP-TTĐT về Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1491/VPCP-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/VPCP-TTĐT
Về Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1520/PTr-TTĐT ngày 29 tháng 02 năm 2012 về Đề án xây dựng Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời", để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và một số kênh, sóng truyền thông đa phương tiện khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ phối hợp chặt chẽ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình truyền thông này bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả nhằm chủ động, kịp thời thông tin những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của các Bộ, ngành được nhân dân quan tâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Lưu: VT, TTĐT (15).85

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1491/VPCP-TTĐT về Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155