Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1467/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 26/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Xác nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam tại Nhật bản vi phạm hợp đồng tu nghiệp

Số hiệu: 1467/QLLĐNN-CSQLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Đào Công Hải
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1467/QLLĐNN-CSQLLĐ
V/v xác nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ thuật, Việt Nam tại Nhật Bản vi phạm hợp đồng tu nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp phái cử Việt Nam đưa tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại Nhật Bản

Thời gian qua, tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi là tu  nghiệp sinh) tại Nhật Bản vi phạm hợp đồng tu nghiệp, trốn ra ngoài sống và làm việc bất hợp pháp đã ảnh hưởng đến Chương trình tu nghiệp và thực hành kỹ thuật tại Nhật Bản. Việc xác nhận tu nghiệp sinh vi phạm hợp đồng tu nghiệp được phối hợp thực hiện giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các Tổ chức tiếp nhận và Xí nghiệp tiếp nhận Nhật Bản sẽ là một trong những biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên và là  cơ sở cho Doanh nghiệp phái cử trong quá trình xử lý vụ việc. Để việc xác nhận nói trên được thực hiện chính xác và kịp thời, thông qua quy định của Đại sứ quan Việt Nam tại Nhật Bản, Cục quản lý lao động với nước ngoài thông báo quy trình xác nhận như sau:

1. Thông báo tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng:

Khi tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng, Xí nghiệp tiếp nhận Nhật Bản làm “Thông báo tu nghiệp sinh bỏ hợp đồng” theo mẫu số 1 (gửi kèm theo) gửi cho Tổ chức tiếp nhận. Trên cơ sở Thông báo đó, Tổ chức tiếp nhận làm “Giấy xác nhận tu nghiệp sinh bỏ hợp đồng” theo mẫu số 2 (gửi kèm theo) gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

2. Xác nhận tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng:

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng đối với từng cá nhân, căn cứ vào hồ sơ sau:

+ Thông báo tu  nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng của Xí nghiệp tiếp nhận;

+ Văn bản xác nhận của cảnh sát địa phương;

+ Giấy xác nhận tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng của Tổ chức tiếp nhận.

Đề nghị các Doanh nghiệp phái cử Việt Nam thông báo nội dung trên tới đối tác phía Nhật Bản và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản trong việc xác nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam vi phạm bỏ hợp đồng tu nghiệp đồng thời tăng cường các biện pháp để cải thiện tình hình, đảm bảo việc thực hiện Chương trình tu nghiệp và thực hành kỹ thuật tại Nhật Bản đạt kết quả tốt trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Cục quản lý lao động với nước ngoài và các cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết./.

 

K/T CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Công Hải

 

 Mẫu số 1

THÔNG BÁO TU NGHIỆP SINH BỎ HỢP ĐỒNG

Kính gửi:................................................................................

Công ty tiếp nhận:

Đại diện là Ông/Bà: giám đốc/ chủ tịch

Xin thông báo về việc

Tu nghiệp sinh:.......................................................................................... nam/nữ

Sinh ngày:..................................................

Thẻ lưu trú:............................. ngày cấp:.......................................... ngày hết

Đến tu nghiệp tại công ty chúng tôi từ ngày:......................................

đã tự ý bỏ hợp đồng và đi khỏi công ty từ ngày:...............................

Đề nghị Tổ chức tiếp nhận và Doanh nghiệp phái cử xử lý tu nghiệp sinh

.............................................. theo quy định hợp đồng đã ký với công ty chúng tôi

Công ty chúng tôi xin cam đoan rằng việc tự ý bỏ hợp đồng của:...................................

là có thực và sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc  thông báo nói trên theo quy định  của pháp luật Nhật Bản và Việt Nam.

Xác nhận của người làm chứng
Về việc:............
Tự ý phá bỏ hợp đồng

ngày tháng năm
Đại diện công ty tiếp nhận

Mẫu số 2

GIẤY XÁC NHẬN TU NGHIỆP SINH BỎ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Đại sứ  quán CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày: tháng..... năm ., Công ty:.......... đã thông báo về trường hợp tu nghiệp sinh tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp/ thực tập kỹ thuật, chi tiết cụ thể như sau:

Họ tên tu nghiệp sinh:..................................................................................... Nam/nữ

Sinh ngày: ...................................................................................................................

Số hộ chiếu:............................ ; cấp ngày:........... tháng.......... năm............ tại...............

Ngày sang Nhật Bản tu nghiệp: ngày: tháng............... năm.................

Theo hợp đồng phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam ký ngày:........................... tháng:… năm      ............. giữa

Tổ chức phái cử:..............................

Tổ chức tiếp nhận:............................

Ngày bỏ hợp đồng:...........................

Để làm cơ sở cho việc đòi bồi thường thiệt hại, xử lý phạt theo hợp đồng và thoả thuận đã ký giữa các bên liên quan đến việc tu nghiệp sinh/ thực tập sinh kỹ thuật của:............................................... ,đề nghị Đại sứ quán xác nhận trường hợp tu nghiệp sinh bỏ hợp đồng nói trên.

chúng tôi xin cam đoan rằng việc tự ý bỏ hợp đồng của.. là có thực và sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc xác nhận nói trên theo quy định của pháp luật Nhật Bản và Việt Nam

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC TIẾP NHẬN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1467/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 26/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Xác nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam tại Nhật bản vi phạm hợp đồng tu nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0