Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 143/TTG-QHQT về tham gia dự án khu vực do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ROAP) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 143/TTG-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 143/TTg-QHQT
V/v Tham gia dự án khu vực do ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ROAP) tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các công văn số: 4034/BTNMT-HTQT ngày 07 tháng 10 năm 2010, 4507/LĐTBXH-KHTC ngày 20 tháng 12 năm 2010, 4664/LĐTBXH-KHTC ngày 27 tháng 12 năm 2010), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia Dự án khu vực "Hành động ba bên nhằm bảo vệ người di cư trong và ngoài khu vực GMS khỏi nạn bóc lột lao động" do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ROAP) tài trợ như kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu tại các văn bản trên.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối Việt Nam tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3), 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 143/TTG-QHQT về tham gia dự án khu vực do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ROAP) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155